Workshop Track – Agro Noord-Holland

De provincie Noord-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. Om dit te bereiken organiseert de provincie samen met CIRCO voor de eerste keer een Circulaire Business Design Track voor bedrijven uit de agrarische sector. 

De Track is een 3-daags programma waarin je diepgaand en praktisch kennis maakt met de principes van circulair ontwerpen. Deelname aan de Circulaire Business Design track biedt jouw bedrijf dé kans om aan de slag te gaan en circulaire business te creëren.

Circulaire kansen in de agrarische sector
De agrarische sector is volop in beweging! Vanuit circulariteit sluiten ontwikkelingen in de sector als kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en decentrale productie op het erf daar prima op aan. Deze ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor de economische vitaliteit van de sector en individuele bedrijven. Daarnaast zijn ketenpartijen en klanten steeds (milieu)bewuster en is er een toenemende interesse in verantwoorde producten en wordt wetgeving strenger. Dit zijn serieuze uitdagingen.

Veel van de genoemde onderwerpen zijn te vatten onder het thema ‘circulaire economie’. En binnen dat kader ontstaan ook nieuwe marktkansen voor bedrijven die vroegtijdig innoveren. Er komen financieringsregelingen, ketens werken aan gezamenlijke oplossingen en circulaire businessmodellen bieden de mogelijkheid om nieuwe inkomstenbronnen te creëren. Een groot aantal bedrijven wil daarom circulair innoveren, maar zoekt nog naar toepassingen binnen het eigen bedrijf.

Tijdens de Track ontdek je welke kansen circulair ondernemen jouw bedrijf biedt. Je ontdekt nieuwe businesskansen en verkent slimme ontwerpstrategieën voor je product en je onderneming. Je gaat naar huis met een circulair klantaanbod en een concreet plan om je circulaire ambities waar te maken en je eigen organisatie te transformeren tot circulaire koploper. Daarnaast ontmoet je inspirerende circulaire ondernemers en profiteer je van de cases en kennis die is opgebouwd bij het begeleiden van de 350 bedrijven die eerder aan CIRCO hebben deelgenomen.

Ervaringen van bedrijven
“Deze workshop Track vormt voor mij een bevestiging van het potentieel van de circulaire economie en de economische waarde van deze economie voor bedrijven.” – Freek Huijsmans, Oomen Groep
“Door CIRCO hebben we beter inzicht en structuur gekregen in onze doelstellingen. We kunnen van alles willen, maar nu weten we ook hoe je dat kunt doen.” – Interstuhl
“Nu hebben we een goede pitch waarop we kunnen doorborduren en waaraan we kunnen schaven. Er staat nu iets concreets en dit geeft handvatten om het breder uit te trekken in de organisatie en naar de partners die nodig zijn.” – Janine de Roller, Dopper

Praktische informatie

Voor wie
Deze Track wordt voor de eerste keer gehouden en is speciaal gericht op bedrijven in de agrosector in de provincie Noord-Holland. Per bedrijf doen bij voorkeur 2 personen mee, iemand die betrokken is bij het ontwikkelen van nieuwe producten of innovaties in de bedrijfsvoering en een tweede persoon die in contact staat met klanten en andere stakeholders. Mocht het voor jouw bedrijf een overwegend bezwaar zijn om met 2 personen mee te doen, dan kan dat op het inschrijfformulier worden aangegeven. In dat geval wordt gekeken of het mogelijk is om met een ander bedrijf samen te werken.

Data
1, 15 & 29 maart 2019

Tijden
09.00 – 18.00 uur

Locatie
Noord-Holland (exacte locatie nader te bepalen)

Kosten
Deelname aan deze Track is gratis voor agrarische bedrijven uit de provincie Noord-Holland. Deze Track wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de reguliere prijs bedraagt € 2.000 ex BTW per bedrijf. Wanneer een bedrijf zonder goede reden niet de volledige driedaagse Track doorloopt, wordt €500,- ex BTW in rekening gebracht.

Trainers
Deze Track wordt geleid door CIRCO-trainers Pieter van Os (Reversed Concepts) en Siem Haffmans (Partners for Innovation).

Aanmelden
Meld je hier aan!

 

Provincie Noord-Holland