Workshop Track – Bioplastics

Kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving en brengen vele voordelen. Helaas worden deze materialen vaak op een verkeerde manier toegepast. Het gebruik van (veelal) fossiele grondstoffen en energie oefent druk uit op het milieu. Daarnaast zorgt het lekken van plastic zwerfafval en microplastics op het land en in de zee voor een groeiende vervuiling van ecosystemen. De Nederlandse overheid stuurt daarom onder andere aan op een toename van de inzet van bioplastics (lees hier).

Wil jij bijdragen aan het circulair produceren en gebruiken van kunststoffen in Nederland? Wil jij samen met andere bedrijven in ketenverband ontdekken welke kansen er voor jouw bedrijf zijn in de toepassing van bioplastics? Meld je dan aan voor deze CIRCO Circular Business Design Track.

De Circular Business Design Track bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van twee maanden. Je maakt kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, verkent kansen daarvan voor je eigen business, en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen.

1. Initiate 

Tijdens de eerste dag duik je diep in het gedachtengoed van de circulaire economie. Je onderzoekt samen met de andere deelnemers hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen komt door de toepassing van circulaire designprincipes. We starten met een inspirerende rondleiding en een serious game waarin je de voordelen van circulaire businessmodellen ervaart. In het tweede dagdeel wordt het concept van de circulaire economie geïntroduceerd en wordt uitgelegd hoe je met circulair design aantrekkelijke producten en diensten creëert voor klanten of gebruikers. Je verkent samen hoe verschillende circulaire ontwerpstrategieën daarbij ingezet kunnen worden.

2. Ideate

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire design strategieën en businessmodellen. De benoemde kansen uit de voorgaande workshop pakken we op en verkennen we verder samen met de trainers en andere deelnemers. Kennis, kunde en creativiteit worden gebundeld om in interactieve werkvormen alle verzamelde inzichten te verwerken tot potentiële circulaire producten en diensten. Deze worden altijd gekoppeld aan een circulair businessmodel. Het levert nieuwe mogelijkheden op in een range van aanpassingen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, tot volledige nieuwe concepten die de deur openen naar toekomstige circulaire diensten of aanpassingen in de keten.

3. Implement

Tijdens de laatste workshop bereid je je voor op de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. Dit begint met het identificeren van het beste concept uit de vorige workshop. We kijken naar technische en commerciële haalbaarheid, gevolgen voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Je krijgt inzicht in de mogelijke consequenties en criteria van haalbaarheid. Daarna stel je een roadmap op met concrete vervolgstappen. Je verlaat de workshopserie uitgerust met de tools en kennis om je eigen organisatie te transformeren tot een circulaire koploper, met realistische concepten voor waardevolle producten en diensten.

Praktische informatie

Voor wie
Groep van 10 bedrijven, per bedrijf een beslisser en een ontwerper/engineer. Deze Track is speciaal gericht op bedrijven in de kunststofketen die bioplastics produceren, verwerken, (willen) toepassen in hun producten, gebruiken, inzamelen en composteren of recyclen.

Data
26 april, 23 mei en 7 juni 2018

Tijden
09.00 – 18.00 uur

Locaties
Ntb

Kosten
€500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw, het gereduceerde tarief is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Workshop trainers
Deze Track wordt geleid door CIRCO-trainers Ingeborg Gort (Partners for Innovation) en Marien Korthorst (Cirkel Design).

Aanmelden
Meld je hier aan!