Workshop Track – Bouw

Deelnemende bedrijven gaan aan de slag met het creëren van circulaire business in een serie van drie workshops aan de hand van een circulaire designmethodologie. Deelnemers werken een circulaire propositie uit met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten

In deze Track wordt specifiek aandacht besteed aan het toepassen van data in de bouwketen. Zo ontstaat een combinatie met innovatiekansen vanuit digitale- en data-ontwikkelingen voor het creëren en behouden van waarde en het starten en implementeren van nieuwe circulaire activiteiten.

De Track bestaat uit een serie van drie eendaagse workshops, verspreid over twee maanden:

1. Initiate
Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardevernietiging in de huidige keten in beeld gebracht en per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

2. Ideate
De meest kansrijke circulaire propositie uit de eerste workshop wordt in detail uitgewerkt met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit ‘Products that Last’. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

3. Implement
Ieder bedrijf stelt een implementatie roadmap op om zijn circulaire propositie naar de markt te brengen. Wanneer gebeurt wat, maar ook met wie om de benodigde veranderingen te realiseren? Al het materiaal van de Track wordt gedocumenteerd in een Circulair Business Canvas, waarna wordt afgesloten met een compacte pitch.

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
 • De bouw maakt enorme veranderingen door als het gaat om circulariteit. Onder andere de Rijksoverheid heeft veel ambities richting een circulaire bouweconomie met wijzigende regelgeving en circulaire uitvragen bij tenders.
 • In samenwerking met (o.a.) Madaster zal de Track extra aandacht geven aan de kansen rondom data in de bouw. Data ondersteunt circulariteit en waardebehoud, maar is ook een driver voor smart city’ en ‘smart industry’ innovaties.
 • In de Track kijk je hoe je als bedrijf op dergelijke ontwikkelingen kunt inspelen en zelfs voorlopen.
 • CIRCO heeft al meer dan 250 bedrijven begeleid, 200 ontwerpers opgeleid en deelt cases en relevant inzichten die jouw bedrijf verder kunnen brengen.
 • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en design tools die intern gedeeld en daarna voor andere circulaire projecten ingezet kunnen worden.
 • Draag zelf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
 • De Track wordt altijd, naast een tweetal circulair onderlegde trainers, begeleid door een of meerdere (externe) ontwerpers die deelnemers inspireren vanuit hun design thinking-ervaring.
 • Je gaat gezamenlijk met 10 bedrijven uit de bouwsector aan de slag en krijgt daardoor nuttige interactie en inspiratie en kansen tot (circulaire) samenwerking.
 • Je krijgt zowel zicht op de voor het bedrijf realiseerbare circulaire plannen op korte termijn, als op mogelijke systeemveranderingen, als stip aan de horizon.
 • We zetten in op vernieuwing, innovatie. Ook als dat niet volledig circulair is, is het een verfrissende herijking van je business.
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren, een groeiende community van mensen en bedrijven die werken aan circulaire business.
 • In 2018 wordt een aanzienlijk deel (driekwart) van de kosten gedragen door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Praktische informatie

Voor wie
Bedrijven uit de bouwsector die circulaire business aan het ontwikkelen zijn en daarbij op weg geholpen willen worden. Dit gebeurt in een gefaciliteerd circulair designproces, met kennisoverdracht, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er nemen verschillende partijen uit de bouwketen deel. Veel toegevoegde waarde zit in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces en de interactie tussen de tien deelnemende (bouw)bedrijven.

Data
7 & 21 november, 4 december 2018

Tijden
09.00 – 17.30 uur

Locatie
Centraal gelegen

Kosten
€500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Trainers
Deze Track wordt geleid door CIRCO-trainers Pieter van Os (Reversed Concepts) en Jeannette Levels-Vermeer (LBP|Sight).

Aanmelden
Meld je hier aan!