Workshop Track – Circulaire PET-trays Noord-Nederland

PET-schalen worden op grote schaal gebruikt voor de verpakking van onder meer vlees. Deze verpakkingen worden door Kunststof Sorteer Installaties gescheiden en komen terecht in de PET-stroom. Helaas zijn de meeste PET-schalen niet ontworpen met het oog op recycling. Ze kunnen onder meer meerlaagse topfolie, labels, vochtabsorbeerders, inlays, hotmelt of rekwikkelfolie bevatten, wat goede recycling onmogelijk maakt. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. CIRCO biedt een driedaagse cursus aan om jou als bedrijf in samenwerking met je keten op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design.

Het programma van de Track ziet er als volgt uit:

Dag 1: Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circular design-principes. Ook vindt er een rondleiding plaats bij een kunststofsorteer- of recyclingbedrijf zoals Attero, Omrin/HVC/Midwaste of Cumapol.

Dag 2: Ideate Workshop
In deze sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design-strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. In een aantal interactieve werkvormen worden alle eerder verzamelde inzichten verwerkt tot potentiële circulaire producten en diensten.

Dag 3: Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van waardevolle circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van het beste concept uit de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen?

   • Circulair ondernemen biedt nieuwe business kansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je business model. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
   • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
   • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
   • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf , en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
   • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
   • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
   • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren trainers van CIRCO in samenwerking met NRK.
   • One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Ambities Rijksoverheid
Door te investeren in circulaire kunststoffen draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbrede programma circulaire economie:

 • In 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren van 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).
 • In 2050 hebben kunststoffen een geringe voetafdruk en zijn gemaakt van gerecyclede of hernieuwbare – biobased – kunststoffen van een gegarandeerde kwaliteit.
 • Meer informatie vind je hier en hier via de website van de Rijksoverheid.

Praktische informatie

Voor wie?
Bedrijven uit Noord-Nederland in de kunststofketen die PET-trays voor proteïne bevattende voeding (vlees/vis/kip/vega) produceren, vullen en sealen, verwerken, verkopen, inzamelen en mechanisch of chemisch recyclen. En die bezig zijn om circulaire business te ontwikkelen en op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

Aantal deelnemers per serie: maximaal 10 bedrijven (2 personen per bedrijf). Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de tien deelnemende bedrijven.

Data
19 september, 3 & 14 oktober 2019

Tijden
9.00 – 18.00 uur

Locatie
Noord-Nederland (exacte locatie nader te bepalen)

Kosten
De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Noordelijke provincies.

Trainers
Deze Track wordt geleid door CIRCO-trainers Ingeborg Gort-Duurkoop (Partners for Innovation) en Arthur ten Wolde (Circular Future).

Aanmelden
Stuur een mail naar info@nrkverpakkingen.nl.

Deze Track wordt georganiseerd in samenwerking met NRK en NOM.