Workshop Track – Circulaire scholenbouw Haarlemmermeer

In de bouwsector vinden enorme circulaire veranderingen plaats. Rijksoverheid en provincies hebben veel en grote ambities richting een circulaire bouweconomie met onder andere veranderende regelgeving en circulaire uitvragen bij tenders. Tegelijkertijd zien ook commerciële partijen dat behoud van waarde en een slimmere, meer efficiënte inzet van materiaal en energie cruciaal is voor de toekomst van de sector, maar ook nieuwe zakelijke kansen oplevert.

Deze CIRCO Track legt, in samenwerking met C-creators, de focus op circulair bouwen en verbouwen van scholen. De gemeente Haarlemmermeer heeft een enorme circulaire bouwopgave gesteld voor de komende jaren en daagt marktpartijen uit hier invulling aan te geven. De Track richt zich op de 50 tot 60 scholen in dit gebied. Hoe kunnen scholen circulair worden gerenoveerd, ge- en verbouwd en ook worden ingericht en gebruikt? Wat betekent dit voor het (circulaire) aanbod van bedrijven? Welke kansen en uitdagingen zijn er voor de uitvragende scholen en gemeente? Wat voor commerciële kansen geeft dit voor individuele bedrijven en samenwerking in de keten? En wat is de rol van de (interieur-) architect hierin?

Net zoals in andere CIRCO Tracks werken deelnemende bedrijven en organisaties een circulaire propositie uit met een businessmodel, product(her)ontwerp en aanvullende diensten en processen. Daarnaast wordt in deze Track nadrukkelijk bekeken hoe partijen in de keten (schoolbesturen, architecten, toeleveranciers, adviseurs en bouwers) kunnen samenwerken om scholen circulair te (ver)bouwen en gebruiken. Dus niet alleen theoretische stof, maar met de intentie om tot uitkomsten te komen die daadwerkelijk kunnen worden toegepast bij geplande nieuw- en verbouwprojecten in het Haarlemmermeergebied én vervolgens uitgerold kunnen worden in heel Nederland.

  1. Initiate
    Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardevernietiging in de huidige keten in beeld gebracht en per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.
  2. Ideate
    De meest kansrijke circulaire propositie uit de eerste workshop wordt in detail uitgewerkt met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit ‘Products that Last’. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.
  3. Implement
    De benodigde veranderingen om de circulaire propositie te implementeren worden in beeld gebracht, op hun haalbaarheid getoetst en in een implementatie roadmap geplot. Wanneer gebeurt wat, maar ook met wie. De middag wordt afgesloten met een pitch.

Praktische informatie

Voor wie
Organisaties in het onderwijs en bedrijven uit de scholenbouw- en inrichtingsketen die circulaire business aan het ontwikkelen zijn of gaan, en daarbij op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd circulair designproces.

Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/productmanager en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Veel toegevoegde waarde zit in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces.

Data
1 en 15 november, 6 december 2018

Tijden
09.00 – 17.30 uur

Locatie
Omgeving Haarlemmermeer

Kosten
€500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

Trainers
Deze Track wordt geleid door CIRCO-trainers Marien Korthorst (Cirkel design) en Pieter van Os (Reversed Concepts).

Aanmelden
Meld je hier aan!

Deze Track wordt georganiseerd in samenwerking met C-creators en gemeente Haarlemmermeer.