Workshop Track – Decommissioning platforms

De circulaire economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Een van de uitdagingen in de gas- en olie-industrie is het veilig en efficiënt ontmantelen van verouderde infrastructuur en het herbestemmen van deze platforms. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én businessmodellen. Hiervoor zijn nieuwe ketens en samenwerkingen nodig.

Op dit moment vindt er nog veel waardeverlies plaats in de maritieme en offshore sector, bijvoorbeeld bij het achterlaten en afzinken van vrijkomende platforms. Er zijn belangrijke lessen te leren uit andere sectoren, zoals de autobranche. Ook worden er in hoog tempo nieuwe technieken ontwikkeld op het gebied van het terughalen en verwaarden van secundaire materialen met businesscase. Daarnaast hebben herbruikbare componenten uit heel andere sectoren potentieel.

CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Tijdens de CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Dag 1: Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circulaire designprincipes.

Dag 2: Ideate Workshop
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design-strategieën. We pakken de kansen uit de voorgaande workshop op en verkennen ze verder. In een aantal interactieve werkvormen verwerken we vervolgens alle eerder verzamelde inzichten tot circulaire producten en diensten.

Dag 3: Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor je bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
  • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
  • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen om aan te haken op een breed netwerk en een groeiende community en in contact te komen met andere sectoren.
  • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
  • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren trainers van Critical Minds en Cirkellab.
  • Unieke kans: dit is een unieke Track specifiek gericht op het ontmantelen van platforms, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Ambities Rijksoverheid
Door te investeren in een circulaire offshore sector draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de Transitieagenda’s:

  • Tussendoel 2030: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).
  • Doel 2050: volledig circulaire samenleving.

Praktische informatie

Voor wie?
Bedrijven, toeleveranciers en ketenpartners in de offshore industrie die platforms en bijbehorende infrastructuur en componenten ontwerpen, produceren, gebruiken, onderhouden en verwerken. De Track biedt plaats aan tien bedrijven. Van elk bedrijf doen twee mensen mee: iemand die op strategisch niveau betrokken is bij business development/marketing/sales, en een tweede persoon die betrokken is bij design/productontwikkeling.

Data
11 & 25 september, 9 oktober 2019

Tijden
9.00 – 18.00 uur

Locatie
Centraal gelegen (nader te bepalen)

Kosten
De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Trainers
Deze Track wordt geleid door CIRCO-trainers Bas Hillerström (Critical Minds) en Thirza Monster (Cirkellab).

Aanmelden
Meld je hier aan!