Workshop Track – Friesland/Noord-Nederland

Het ontwerpen van een circulair product, dienst of businessmodel blijkt nog niet eenvoudig. Waar begin je? Hoe kun je nieuwe kansen benutten en valkuilen vermijden? Op onder meer deze vragen krijg je antwoord tijdens de CIRCO Circular Business Design Track. Je maakt kennis met de mogelijkheden van circulair ontwerpen en ondernemen, verkent kansen daarvan voor je eigen business en maakt een concreet plan voor implementatie. De CIRCO Circular Business Design Track bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van vier tot zes weken.

1. Initiate 

Tijdens de eerste dag duik je diep in het gedachtengoed van de circulaire economie. Je onderzoekt samen met de andere deelnemers hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen komt door de toepassing van circulaire designprincipes. We starten met een inspirerende rondleiding en een serious game waarin je de voordelen van circulaire businessmodellen ervaart. In het tweede dagdeel wordt het concept van de circulaire economie geïntroduceerd en wordt uitgelegd hoe je met circulair design aantrekkelijke producten en diensten creëert voor klanten of gebruikers. Je verkent samen hoe verschillende circulaire ontwerpstrategieën daarbij ingezet kunnen worden.

2. Ideate

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire designstrategieën en businessmodellen. De benoemde kansen uit de voorgaande workshop pakken we op en verkennen we verder samen met de trainers en andere deelnemers. Kennis, kunde en creativiteit worden gebundeld om in interactieve werkvormen alle verzamelde inzichten te verwerken tot potentiële circulaire producten en diensten. Deze worden altijd gekoppeld aan een circulair businessmodel. Het levert nieuwe mogelijkheden op in een serie van aanpassingen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, tot volledige nieuwe concepten die de deur openen naar toekomstige circulaire diensten of aanpassingen in de keten.

3. Implement

Tijdens de laatste workshop bereid je je voor op de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. Dit begint met het identificeren van het beste concept uit de vorige workshop. We kijken naar technische en commerciële haalbaarheid, gevolgen voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Je krijgt inzicht in de mogelijke consequenties en criteria van haalbaarheid. Daarna stel je een roadmap op met concrete vervolgstappen. Je verlaat de workshopserie uitgerust met de tools en kennis om je eigen organisatie te transformeren tot een circulaire koploper, met realistische concepten voor waardevolle producten en diensten.

Praktische informatie

Voor wie
De Track biedt plaats aan 10 bedrijven. Van elk bedrijf doen twee mensen mee: iemand die op strategisch niveau betrokken is bij business development/marketing/sales, en een tweede persoon die betrokken is bij design/productontwikkeling.

Data
7 en 21 november, 12 december 2018

Tijden
09.00 – 17.00 uur

Locatie
Nader te bepalen, omgeving Friesland

Kosten
€500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Trainers
Deze Track wordt geleid door CIRCO-trainers Bas Hillerström (Critical Minds) en Siem Haffmans (Partners for Innovation).

Aanmelden
Meld je hier aan!

Deze Track wordt georganiseerd in samenwerking met Circulair Friesland, Ynova en Koninklijke Metaalunie.