Workshop Track – Kringloopbedrijven

Door de snelle opkomst van de circulaire economie is de markt voor recycling en afval sterk in beweging. Nieuwe kansen dienen zich aan. Hoe kunnen kringloopbedrijven hun positie in de afvalketen behouden en versterken? In een serie van drie workshops werken deelnemers een circulaire propositie uit met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

Door product- en materiaalstromen beter te sorteren kunnen kringloopwinkels en hun partners meer producten hergebruiken. Ook het bieden van reparatiemogelijkheden is een manier om nieuwe relaties met klantleveranciers te ontwikkelen en nieuwe afzetmarkten te bedienen. Hiermee kunnen kringloopwinkels twee vliegen in één klap slaan: aan de ene kant reduceren ze afvalstromen en kosten en aan de andere kant zorgen ze voor nog meer lokale werkgelegenheid voor doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Maar het ontwikkelen van nieuwe circulaire producten en diensten blijkt nog niet eenvoudig. Waar begin je? Hoe kun je nieuwe kansen benutten en valkuilen vermijden? Op onder meer deze vragen krijg je antwoord tijdens de CIRCO Circular Business Design Track. Je maakt kennis met de mogelijkheden van circulair ontwerpen en ondernemen, verkent kansen daarvan voor je eigen business en maakt een concreet plan voor implementatie. De CIRCO Circular Business Design Track bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van vier tot zes weken.

1. Initiate
Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardevernietiging in de huidige keten in beeld gebracht en per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

2. Ideate
De meest kansrijke circulaire propositie uit de eerste workshop wordt in detail uitgewerkt met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit ‘Products that Last’. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

3. Implement
Ieder bedrijf stelt een implementatie-roadmap op om zijn circulaire propositie naar de markt te brengen. Wanneer gebeurt wat, maar ook met wie om de benodigde veranderingen te realiseren? Al het materiaal van de Track wordt gedocumenteerd in een Circulair Business Canvas, waarna wordt afgesloten met een compacte pitch.

Waarom meedoen?
• Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
• CIRCO heeft al meer dan 350 bedrijven begeleid, 250 ontwerpers opgeleid en deelt cases en relevant inzichten die jouw bedrijf verder kunnen brengen.
• Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en design-tools die intern gedeeld en daarna voor andere circulaire projecten ingezet kunnen worden.
• Draag zelf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
• De Track wordt altijd, naast een tweetal circulair onderlegde trainers, begeleid door een of meerdere (externe) ontwerpers die deelnemers inspireren vanuit hun design thinking-ervaring.
• Je krijgt zowel zicht op voor het bedrijf realiseerbare circulaire plannen op korte termijn, als op mogelijke systeemveranderingen, als stip aan de horizon.
• We zetten in op vernieuwing en innovatie. Ook als dat niet volledig circulair is, is het een verfrissende herijking van je business.
• Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren, een groeiende community van mensen en bedrijven die werken aan circulaire business.
• In 2019 wordt een aanzienlijk deel (driekwart) van de kosten gedragen door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Praktische informatie

Voor wie?
Deze Track is bedoeld voor kringloopbedrijven en (partner)leden van de BKN. Per bedrijf doen twee personen mee, waarvan één op strategisch niveau betrokken is bij business development/marketing/sales en de ander bij design/productontwikkeling/inkoop. Aan de Track nemen tien bedrijven deel.

Data
22 mei, 5 en 19 juni 2019

Tijden
9.00 – 18.00 uur

Locatie
Social Impact Factory, Utrecht

Kosten
€ 500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt € 2000,- ex. btw, het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Trainers
Deze Track wordt geleid door CIRCO-trainers Stella van Himbergen (Dutch Design in Development) en Mars Holwerda (StudioMOM).

Aanmelden
Meld je hier aan!