Workshop Track – Kunststof in interieurs en meubels

Wil jij bijdragen aan het circulair produceren en verwerken van kunststof voor balies, displays, cabines en meubels voor de interieurbouw- en meubelindustrie? Wil jij samen met andere bedrijven in ketenverband ontdekken welke kansen er voor jouw bedrijf liggen en circulaire business in gang zetten?

De Circular Business Design Track bestaat uit drie eendaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van twee maanden. Samen leer je gedurende deze drie dagen anders te kijken, te denken en te experimenteren met een circulair businessmodel en ontwerpstrategieën. Als bedrijf krijg je inzicht in de keten en hoe je in de toekomst gezamenlijk waarde kunt verdelen. Daarnaast zet je concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen.

Interieurbouwers gebruiken kunststof zoals Corian en Hi-MACS, ook wel Solid Surface materiaal genoemd, voor het maken van onder meer toonbanken en balies. Deze materialen worden in alle sectoren ingezet ‒ van hotels tot ziekenhuizen, van kantoren tot winkelcentra en luchthavens. Na gebruik worden de meeste balies direct vernietigd en verbrand via afvalverwerkingsbedrijven. Dat is verlies van grondstoffen en dus van financieel en ecologisch kapitaal. De circulaire economie is een systeem waarin producten langer meegaan en grondstoffen worden hergebruikt. Dit vraagt om een circulaire ontwerpaanpak én nieuwe businessmodellen, met nieuwe vormen van ketensamenwerking tot gevolg.

Deze track wordt georganiseerd in samenwerking met de NRK (Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie).

1. Initiate 

Tijdens de eerste dag duik je diep in het gedachtegoed van de circulaire economie. Je onderzoekt samen met de andere deelnemers hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen komt door de toepassing van circulaire designprincipes. We starten met een inspirerende rondleiding en een serious game waarin je de voordelen van circulaire businessmodellen ervaart. In het tweede dagdeel wordt het concept van de circulaire economie geïntroduceerd en wordt uitgelegd hoe je met circulair design aantrekkelijke producten en diensten creëert voor klanten of gebruikers. Je verkent samen hoe verschillende circulaire ontwerpstrategieën daarbij ingezet kunnen worden.

2. Ideate

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire designstrategieën en businessmodellen. De benoemde kansen uit de voorgaande workshop pakken we op en verkennen we verder samen met de trainers en andere deelnemers. Kennis, kunde en creativiteit worden gebundeld om in interactieve werkvormen alle verzamelde inzichten te verwerken tot potentiële circulaire producten en diensten. Deze worden altijd gekoppeld aan een circulair businessmodel. Het levert nieuwe mogelijkheden op in een range van aanpassingen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, tot volledige nieuwe concepten die de deur openen naar toekomstige circulaire diensten of aanpassingen in de keten.

3. Implement

Tijdens de laatste workshop bereid je je voor op de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. Dit begint met het identificeren van het beste concept uit de vorige workshop. We kijken naar technische en commerciële haalbaarheid, gevolgen voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Je krijgt inzicht in de mogelijke consequenties en criteria van haalbaarheid. Daarna stel je een roadmap op met concrete vervolgstappen. Je verlaat de workshopserie uitgerust met de tools en kennis om je eigen organisatie te transformeren tot een circulaire koploper, met realistische concepten voor waardevolle producten en diensten.

Praktische informatie

Voor wie
Je neemt deel met twee personen per bedrijf. De combinatie van een ontwerper/engineer met directie of sales is het meest ideaal.  Deze Track is speciaal gericht op bedrijven in interieurbouw- en meubelindustrie, toeleveranciers zoals bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie en mogelijke recycle- en afvalverwerkingsbedrijven. In de Track nemen 10 bedrijven deel.

Data
13 september, 4 oktober en 18 oktober 2018

Tijden
09.00 – 17.30 uur

Locatie
Nader te bepalen

Kosten
€ 500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt € 2000,- ex. btw, het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Trainers
Deze Track wordt geleid door CIRCO-trainers Ingeborg Gort (Partners for Innovation) en Stella van Himbergen (Dutch Design in Development)

Aanmelden
Meld je hier aan voor deze CIRCO Circular Business Design Track, georganiseerd in samenwerking met de NRK (Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie).