Workshop Track – Maakindustrie & Bouw Haarlem Kennemerland

De CIRCO Track is een driedaags programma waarin je diepgaand en praktisch kennis maakt met de principes van circulair ontwerpen. Deelname aan de Circulaire Business Design Track biedt jouw bedrijf dé kans om aan de slag te gaan om circulaire business te creëren. Deze speciale CIRCO Track wordt georganiseerd in samenwerking met Cirkelstad Haarlem Kennemerland. Zij werken toe naar een regio zonder afval en zonder uitval met focus op wonen, groen, interieur, beheren en bouwen.

De Track bestaat uit drie eendaagse workshops:

Dag 1: Initiate Workshop
Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers brengen we waardevernietiging in de huidige lineaire keten in beeld en identificeren en selecteren we per organisatie de circulaire kansen.

Dag 2: Ideate Workshop
De meest kansrijke circulaire propositie uit de eerste workshop wordt in detail uitgewerkt met behulp van circulaire design strategieën en businessmodellen uit “Products that Last”. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product (re)design en aanvullende diensten.

Dag 3: Implement Workshop
De benodigde veranderingen om de circulaire propositie te implementeren worden in beeld gebracht, op hun haalbaarheid getoetst en in een implementatie roadmap geplot. Wanneer gebeurt wat, maar ook met wie. Al het materiaal van de Track wordt gedocumenteerd in een Circulair Business Canvas waarna wordt afgesloten met een compacte pitch om ook anderen te overtuigen van de kracht van de uitkomsten.

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Het vergroot je concurrentiekracht en creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
 • CIRCO maakt nieuwe samenwerking mogelijk door een krachtige design-invalshoek en kruisbestuiving met andere deelnemers en designers.
 • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en design-tools die intern gedeeld en daarna voor andere circulaire projecten ingezet kunnen worden.
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
 • Je gaat gezamenlijk met branchegenoten en ketenpartners (10 partijen) uit de regio aan de slag en krijgt daardoor vanuit zowel business als design nuttige interactie en inspiratie.
 • Je krijgt zowel zicht op de voor je bedrijf realiseerbare circulaire plannen op korte termijn, als op mogelijke systeemveranderingen, als stip aan de horizon.
 • We zetten in op vernieuwing, innovatie. Ook als dat niet volledig circulair is, levert dit een verfrissende herijking van je business op.
 • De Track wordt, naast een tweetal ervaren, circulair onderlegde trainers, begeleid door een ontwerper of architect, die deelnemers inspireert vanuit design thinking-ervaring.
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen om aan te sluiten bij een breed netwerk binnen de regio, partijen uit andere sectoren en een groeiende community van mensen en bedrijven die werken aan circulaire business.
 • In 2019 wordt 75% van de kosten betaald door het Ministerie van I&W.
 • One-time-opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep circulaire koplopers!

Praktische informatie

Voor wie
Deze Track is specifiek bedoeld voor bedrijven in de maakindustrie & bouw, die kansen zien om delen van hun productie circulair te maken. Deelnemers ontwikkelen op basis van de methode en input een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product (her)ontwerp en implementatie/roadmap. Hiermee wordt een (eerste) invulling gegeven aan de circulaire activiteiten van het bedrijf.

Aan de Track nemen bedrijven met verschillende posities in de maakindustrie & bouwketen (toeleveranciers, meubelmakers, bouwers, architecten, afvalverwerkers) deel die in Haarlem Kennemerland (of nabije omgeving) opereren. Dit geeft de mogelijkheid om kennis uit te wisselen, samen te werken in de keten en regionale aansluiting te vinden.

De Track biedt plaats aan 10 bedrijven. Van elk bedrijf doen twee mensen mee: iemand die op strategisch niveau betrokken is bij business development/marketing/sales, en een tweede persoon die betrokken is bij design/productontwikkeling. Veel toegevoegde waarde zit in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces.

Data
2, 9 & 18 oktober 2019

Tijden
9.00 – 18.00 uur

Locatie
Kennemerland (nader te bepalen)

Kosten
De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Trainers
Deze Track wordt geleid door CIRCO-trainers Thirza Monster (Cirkellab) en Marien Korthorst (Cirkel design).

Aanmelden
Meld je hier aan!