Workshop Track – Metaalketen

De Circular Business Design Track bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van twee maanden. Je maakt kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, verkent kansen daarvan voor je eigen business, en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen. De workshops van deze track zijn speciaal gericht op ondernemers uit de metaalketen.

1. Initiate 

Tijdens de eerste dag duik je diep in het gedachtengoed van de circulaire economie. Je onderzoekt samen met de andere deelnemers hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen komt door de toepassing van circulaire designprincipes. We starten met een inspirerende rondleiding en een serious game waarin je de voordelen van circulaire businessmodellen ervaart. In het tweede dagdeel wordt het concept van de circulaire economie geïntroduceerd en wordt uitgelegd hoe je met circulair design aantrekkelijke producten en diensten creëert voor klanten of gebruikers. Je verkent samen hoe verschillende circulaire ontwerpstrategieën daarbij ingezet kunnen worden.

2. Ideate

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire design strategieën en businessmodellen. De benoemde kansen uit de voorgaande workshop pakken we op en verkennen we verder samen met de trainers en andere deelnemers. Kennis, kunde en creativiteit worden gebundeld om in interactieve werkvormen alle verzamelde inzichten te verwerken tot potentiële circulaire producten en diensten. Deze worden altijd gekoppeld aan een circulair businessmodel. Het levert nieuwe mogelijkheden op in een range van aanpassingen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, tot volledige nieuwe concepten die de deur openen naar toekomstige circulaire diensten of aanpassingen in de keten.

3. Implement

Tijdens de laatste workshop bereid je je voor op de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. Dit begint met het identificeren van het beste concept uit de vorige workshop. We kijken naar technische en commerciële haalbaarheid, gevolgen voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Je krijgt inzicht in de mogelijke consequenties en criteria van haalbaarheid. Daarna stel je een roadmap op met concrete vervolgstappen. Je verlaat de workshopserie uitgerust met de tools en kennis om je eigen organisatie te transformeren tot een circulaire koploper, met realistische concepten voor waardevolle producten en diensten.

Praktische informatie

Voor wie
Deze Track is speciaal gericht op ondernemers die werkzaam zijn in de metaalketen en lid zijn van de Metaalunie en/of FME. Per bedrijf doen twee personen mee, iemand die op strategisch niveau betrokken is bij business development / marketing / sales, en een tweede persoon die betrokken is bij design / productontwikkeling.

Data
23 januari, 6 februari en 6 maart 2018

Tijden
09.00 – 18.00 uur

Locaties
Divers

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, dankzij ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Metaalunie en FME. De reguliere prijs bedraagt  €2000 per bedrijf. Dit jaar wordt echter €1500 van de track gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en betalen Metaalunie en FME  voor leden van de brancheverenigingen de resterende €500.

Workshop trainers
Deze Track wordt geleid door CIRCO Trainers Jeanette Levels-Vermeer  (LBP| Sight) en Erick Wuestman (Stichting Circulaire Economie)

Aanmelden
Meld je hier aan!