Workshop Track – Noord-Holland #1

De Circular Business Design Track bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van twee maanden. Je maakt kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, verkent kansen daarvan voor je eigen business, en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen. De workshops van deze track zijn speciaal gericht op ondernemers uit de maakindustrie.

1. Initiate 

Tijdens de eerste dag duik je diep in het gedachtengoed van de circulaire economie. Je onderzoekt samen met de andere deelnemers hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen komt door de toepassing van circulaire designprincipes. We starten met een inspirerende rondleiding en een serious game waarin je de voordelen van circulaire businessmodellen ervaart. In het tweede dagdeel wordt het concept van de circulaire economie geïntroduceerd en wordt uitgelegd hoe je met circulair design aantrekkelijke producten en diensten creëert voor klanten of gebruikers. Je verkent samen hoe verschillende circulaire ontwerpstrategieën daarbij ingezet kunnen worden.

2. Ideate

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire design strategieën en businessmodellen. De benoemde kansen uit de voorgaande workshop pakken we op en verkennen we verder samen met de trainers en andere deelnemers. Kennis, kunde en creativiteit worden gebundeld om in interactieve werkvormen alle verzamelde inzichten te verwerken tot potentiële circulaire producten en diensten. Deze worden altijd gekoppeld aan een circulair businessmodel. Het levert nieuwe mogelijkheden op in een range van aanpassingen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, tot volledige nieuwe concepten die de deur openen naar toekomstige circulaire diensten of aanpassingen in de keten.

3. Implement

Tijdens de laatste workshop bereid je je voor op de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. Dit begint met het identificeren van het beste concept uit de vorige workshop. We kijken naar technische en commerciële haalbaarheid, gevolgen voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Je krijgt inzicht in de mogelijke consequenties en criteria van haalbaarheid. Daarna stel je een roadmap op met concrete vervolgstappen. Je verlaat de workshopserie uitgerust met de tools en kennis om je eigen organisatie te transformeren tot een circulaire koploper, met realistische concepten voor waardevolle producten en diensten.

Praktische informatie

Voor wie
Deze Track is speciaal gericht op bedrijven in de provincie Noord-Holland. Per bedrijf doen twee personen mee, iemand die op strategisch niveau betrokken is bij business development / marketing / sales, en een tweede persoon die betrokken is bij design / productontwikkeling.

Data
20 april, 8 mei en 6 juni

Tijden
09.00 – 18.00 uur

Locatie
Provinciehuis Noord-Holland, Haarlem.

Kosten
In prinicpe is de deelname gratis voor bedrijven uit de provincie Noord Holland. Per bedrijf wordt een bijdrage van €500,- (exclusief btw) gevraagd voor deelname aan de CIRCO-track. Bij het behalen van het certificaat (deelname 3 workshops) vergoedt de provincie de bijdrage van €500,-. De eigenlijke kosten voor de track bedragen €2.000,- (exclusief btw) per bedrijf. Het gereduceerde tarief is mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland, CIRCO en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Workshop trainers
Deze Track wordt geleid door CIRCO-trainers Ingeborg Gort (Partners for Innovation) en Pieter van Os (Reversed Concepts)

Aanmelden
Aanmelden doe je voor 23 maart 2018. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op deze website! Kijk ook op onze pagina over Tracks met provincie Noord-Holland.

Je kunt je voor deze Track niet meer aanmelden. Voor informatie over volgende edities kun je contact opnemen met CIRCO: info@circonl.nl.