Workshop Track – Overijssel Bouw

De circulaire revolutie binnen de bouw & vastgoedsector is begonnen. De bouwsector is momenteel niet toekomstbestendig en is wereldwijd verreweg de grootste verbruiker van grondstoffen (bijna de helft van de verbruikte grondstoffen). Hoe moeten wij Nederland, met een van de hoogste bevolkingsdichtheden ter wereld, nu en in de toekomst bedienen?

Behoud van waarde en een slimmere en efficiëntere inzet van materiaal en energie is cruciaal voor de toekomst van de sector en om circulaire doelstellingen te halen, maar levert ook business kansen. CIRCO en haar partners nodigen bedrijven uit de bouwkolom uit om aan de hand van circulaire principes te innoveren en een circulair aanbod te ontwikkelen dat economische waarde voor het bedrijf en / of de keten creëert en ecologisch waarde behoud.

Deze Track richt zich op bedrijven uit de provincie Overijssel. De Track wordt georganiseerd in samenwerking met Pioneering, Saxion en de Provincie Overijssel. De aanvullende vraag is hoe partijen uit de regio elkaar kunnen versterken in het realiseren van een circulaire ambitie. Saxion zet studenten in om bedrijven desgewenst tijdens en na de 3 daagse workshop te ondersteunen met de aanpassing van hun business en/of productieproces.

1. Initiate 

Tijdens de eerste dag duik je diep in het gedachtegoed van de circulaire economie. Je onderzoekt samen met de andere deelnemers hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen komt door de toepassing van circulaire designprincipes. We starten met een inspirerende rondleiding en een serious game waarin je de voordelen van circulaire businessmodellen ervaart. In het tweede dagdeel wordt het concept van de circulaire economie geïntroduceerd en wordt uitgelegd hoe je met circulair design aantrekkelijke producten en diensten creëert voor klanten of gebruikers. Je verkent samen hoe verschillende circulaire ontwerpstrategieën daarbij ingezet kunnen worden.

2. Ideate 

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire design strategieën en businessmodellen. De benoemde kansen uit de voorgaande workshop pakken we op en verkennen we verder samen met de trainers en andere deelnemers. Kennis, kunde en creativiteit worden gebundeld om in interactieve werkvormen alle verzamelde inzichten te verwerken tot potentiële circulaire producten en diensten. Deze worden altijd gekoppeld aan een circulair businessmodel. Het levert nieuwe mogelijkheden op in een range van aanpassingen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, tot volledige nieuwe concepten die de deur openen naar toekomstige circulaire diensten of aanpassingen in de keten.

3. Implement

Tijdens de laatste workshop bereid je je voor op de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. Dit begint met het identificeren van het beste concept uit de vorige workshop. We kijken naar technische en commerciële haalbaarheid, gevolgen voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Je krijgt inzicht in de mogelijke consequenties en criteria van haalbaarheid. Daarna stel je een roadmap op met concrete vervolgstappen. Je verlaat de workshopserie uitgerust met de tools en kennis om je eigen organisatie te transformeren tot een circulaire koploper, met realistische concepten voor waardevolle producten en diensten.

Praktische informatie

Voor wie
Bedrijven uit de Overijsselse bouwsector (toeleveranciers, ontwikkelaars, bouwers, installateurs) die circulaire business aan het ontwikkelen zijn en daarbij op weg geholpen willen worden. Er is ruimte voor 10 deelnemende bedrijven. Bij voorkeur doet er van ieder bedrijf zowel een designer/business developer/ingenieur mee als een beslisser (iemand die markt, klanten en andere stakeholders kent).

Data
5 juni, 19 juni en 3 juli 2018

Tijden
09.00 – 17:30 uur

Locaties
The Gallery, Enschede (Hengelosestraat 500)

Kosten
€500,- per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. BTW, het gereduceerde tarief voor deze Track wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.

Workshop trainer
Deze Track wordt geleid door CIRCO-Trainer  Pieter van Os (Reversed Concepts).

Aanmelden
Je kunt je via onze partner Pioneering hier aanmelden!