Workshop Track – Smart Building & Infra Overijssel

Provincie Overijssel, Cleantech Regio en CIRCO organiseren in april een Circular Business Design Track met het thema Smart Building en Infra. Deze Track is speciaal bedoeld voor bedrijven in de bouw- en infrasector, die kansen zien om delen van hun productie circulair te maken.

De Circo Track is een driedaags programma waarin je diepgaand en praktisch kennismaakt met de principes van circulair ontwerpen. Deelname aan de Circulaire Business Design Track biedt jouw bedrijf dé kans om aan de slag te gaan en circulaire business te creëren.

Circulaire kansen voor de bouw in Overijssel
De Provincie Overijssel biedt 100 productiebedrijven de mogelijkheid om deel te nemen aan een CIRCO Track. Daarvoor werkt de Provincie Overijssel nauw samen met Cleantech Regio en andere partners uit de provincie. De Tracks worden in het kader van het provinciebeleid aangeboden om de lokale economie te versterken door circulaire innovatie te stimuleren, regionale netwerken te benutten en gelijktijdig bij te dragen aan de circulaire transitie in Overijssel en heel Nederland.

Voor deelnemende bedrijven valt er veel te winnen. Tijdens de Track kijk je verder dan ‘morgen klaar’. De winst van een product zit niet meer alleen in het produceren en verkopen – dan begint het pas. Rondom de Product Life Cycle kan op veel manieren waarde worden gecreëerd voor zowel het bedrijf, de gebruikers en de leefomgeving. Hoe kan waarde gecreëerd worden na het moment dat het product in de huidige lineaire situatie verkocht wordt? Denk bijvoorbeeld aan het uitbreiden van de dienstverlening, hergebruik van producten en materialen en producten die als dienst worden aangeboden. Hierdoor ontstaan nieuwe uitdagingen en businesskansen voor bedrijven. Daarbij staan nieuwe vormen van waardeketens en modellen op het niveau van het (product)ontwerp en het bijbehorende businessmodel centraal.

Opzet van de Track
Het ontwikkelen van nieuwe circulaire producten en diensten vraagt nieuwe ideeën en kennis. De Circular Business Design Track stelt je in staat om die op te bouwen en direct voor je bedrijf toe te passen. Je maakt kennis met de principes van circulaire economie en je onderzoekt samen met experts de kansen voor jouw organisatie. Je gaat aan de slag met een analyse van waardeverlies in jouw productie. Per stap analyseer je hoe je dit verlies kunt verminderen en kunt omzetten in business-kansen. Het resultaat is enerzijds een circulaire propositie met een businessmodel en product (her)ontwerp en anderzijds en implementatieplan voor jouw organisatie. Daarnaast krijg je toegang tot concreet bruikbare kennis en tools die zijn opgebouwd tijdens het begeleiden van de 350 bedrijven die eerder aan CIRCO hebben deelgenomen. Ook sluit je je aan bij een netwerk van professionals uit de regio om opschaling te realiseren en inspiratie en kennis te (blijven) delen. De CIRCO Circular Business Design Track bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van vier tot zes weken:

1. Initiate
Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardevernietiging in de huidige keten in beeld gebracht en per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

2. Ideate
De meest kansrijke circulaire propositie uit de eerste workshop wordt in detail uitgewerkt met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit ‘Products that Last’. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

3. Implement
Ieder bedrijf stelt een implementatie-roadmap op om zijn circulaire propositie naar de markt te brengen. Wanneer gebeurt wat, maar ook met wie om de benodigde veranderingen te realiseren? Al het materiaal van de Track wordt gedocumenteerd in een Circulair Business Canvas, waarna wordt afgesloten met een compacte pitch.

Praktische informatie

Voor wie?
Deze Track is bedoeld voor bedrijven die actief zijn in de bouw- en/of infrasector. Per bedrijf doen twee personen mee, waarvan één op strategisch niveau betrokken is bij business development/marketing/sales en de ander bij Design/productontwikkeling/inkoop. Aan de Track nemen tien bedrijven deel.

Data
18 april, 9 mei en 23 mei 2019

Tijden
9.00 – 18.00 uur

Locatie
Gasfabriek, Deventer

Kosten
€ 500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt € 2000,- ex. btw, het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Trainers
Deze Track wordt geleid door CIRCO-trainers met ervaring in de bouw die gezamenlijk ruim meer dan 100 bedrijven met de CIRCO-methode hebben begeleid.

Aanmelden
Meld je hier aan!